Tại phiên xét xử, đại diện VKS cấp phúc thẩm đề nghị Công ty Nhật Cường bồi thường 251 tỷ…